Կապիտալ ծախսերից առյուծի բաժինը ճանապարհաշինության ոլորտինն է