Վանաձոր, Ալավերդի և Հրազդան քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը հոկտեմբերի 3-9-ը

Վանաձոր, Ալավերդի և Հրազդան քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը հոկտեմբերի 3-9-ը

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է Վանաձոր, Ալավերդի և Հրազդան քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը հոկտեմբերի 3-9-ը։

Մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Ալավերդիում հոկտեմբերի 4-ին, Վանաձորում` հոկտեմբերի 7-ին: