Բնակչի մնալով սահմանն էլ ամուր կմնա

Բնակչի մնալով սահմանն էլ ամուր կմնա