Քննարկման հիմնական շահառուն պետք է լինի ԼՂ ժողովուրդը