Հայաստանը կգտնի լուծումներ՝ ապահովելու անվտանգությունը