Սահմանված տուգանքի չափը կբարձրացվի

Սահմանված տուգանքի չափը կբարձրացվի