Բնակեցված նորակառույց` առանց շինարարության ավարտական ակտի