Քննարկվել են Արարատյան արտեզյան ավազանի ներկա վիճակին վերաբերող հարցեր

Քննարկվել են Արարատյան արտեզյան ավազանի ներկա վիճակին վերաբերող հարցեր

Այսօր մասնակցել եմ «Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարման հեռանկարները» խորագրով համաժողովին, որի ընթացքում քննարկվել են Արարատյան արտեզյան ավազանի ներկա վիճակին վերաբերող հարցերը, ռեսուրսների պահպանման և կայուն օգտագործման հեռանկարները: Այդ մասին Ֆեյսբուքի էջում հայտնել է Արմավիրի մարզպետ Համբարձում Մաթևոսյանը: 

 

«Համաժողովը նախաձեռնել էր ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալությունը՝ շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համագործակցությամբ:

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը և ջրախնայող ժամանակակից մեթոդների կիրառումը շրջակա միջավայրի կառավարման առաջնահերթ ուղղություններից է, և միայն համարժեք կանխարգելման միջոցառումների իրականացման արդյունքում է հնարավոր բացառել գերշահագործումը և ապօրինի օգտագործումը։

 

«Գիտական առաջադեմ տեխնոլոգիաների օգտագործում և համագործակցություն հանուն ռեսուրսների համալիր պահպանության» (ԱՄՆ ՄԶԳ ԳԱՏՕ) ծրագրի շրջանակներում իրականացված Արարատյան դաշտի հիդրոլոգիական և հիդրոերկրաբանական պայմանների համապարփակ ուսումնասիրությունները կարևորվում են հատկապես ստորերկրյա ջրերի ծագման, հատկությունների և պայմանների վերլուծության համատեքստում, ինչն անհրաժեշտ է այդ ջրերի օգտագործման տեխնիկական լուծումները վերհանելու համար, քանի որ ստորերկրյա ջրերը՝ որպես առավել արժեքավոր բնական ռեսուրս, առանցքային նշանակություն ունեն, ինչպես խմելու, այնպես էլ տնտեսական նպատակներով օգտագործման համար։

 

Ծրագրի հաշվետվությունում ամփոփված ուսումնասիրությունները թույլ կտան մշակել համապարփակ և փոխկապակցված միասնական մոտեցում ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համար, ինչը, ի հավելումն մեր կողմից նախաձեռնած բարեփոխումների, կարող է լավ հենք հանդիսանալ Արարատյան արտեզյան ավազանի և գետային էկոհամակարգերի պահպանությանն և կառավարմանն ուղղված երկարաժամկետ ռազմավարության իրականացման համար»,- գրել է մարզպետը։