Զինհաշմանդամներին հասանելի՞ են առողջապահական ծառայությունները

Զինհաշմանդամներին հասանելի՞ են առողջապահական ծառայությունները