Հիասքանչ գյուղեր և քաղաքներ ունենք,որտեղ կարելի է մարդկանց ապահովել ամեն ինչով, թե չէ Երևան հա Երևան

Հիասքանչ գյուղեր և քաղաքներ ունենք,որտեղ կարելի է մարդկանց ապահովել ամեն ինչով, թե չէ Երևան հա Երևան

Հիասքանչ գյուղեր և քաղաքներ ունենք,որտեղ կարելի է մարդկանց ապահովել ամեն ինչով(հող,անասուն,գյուղ տեխնիկա և այլն) թե չէ Երևան հա Երևան։

Արթուր Միրզոյան