Ինչպե՞ս են ծախսվել «Հայաստան» հիմնադրամի գումարները