Կոռնիձոր հատվածում իրավիճսկը էականորեն բարելավվել է