Շիրակի մարզում 21 դպրոցի շենքային պայմաններ կբարելավվեն

Շիրակի մարզում 21 դպրոցի շենքային պայմաններ կբարելավվեն